GroenekanProvincie     Utrecht  
Gemeente   De Bilt  
  

Basisschool DE NIJEPOORT

 
 
Basisschool DE NIJEPOORT
Groenekanseweg 32
3737 AG Groenekan
Plattegrond

Tel. 0346 - 210252
WebSite http://www.nijepoort.nl/ (387x bekeken)
Email info@nijepoort.nl

de schoolSignatuur van De Nijepoort

Basisschool de Nijepoort in Groenekan is een school voor bijzonder neutraal onderwijs.

Het woord ''bijzonder'' geeft aan dat de school niet onder gemeentetoezicht valt, zoals bij openbare scholen het geval is. Het bestuur van Schoolvereniging de Nijepoort is het bevoegd gezag in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs. De school wordt in stand gehouden door een vereniging. Dat betekent dat ouders via de Algemene Ledenvergadering inspraak hebben in het beleid van de school. Ouders worden automatisch lid van de vereniging bij inschrijving van hun kind(eren). Het bestuur van de Nijepoort bestaat dan ook alleen uit ouders.

Het woord ''neutraal'' betekent dat de school openstaat voor iedereen die zich thuisvoelt bij onze manier van leven en werken. We bieden ruimte aan ieder individu. Ons onderwijs is neutraal, met andere woorden betrokken bij mens en wereld zonder dat we uitgaan van een bepaalde religieuze of maatschappelijke levensbeschouwing. Deze benadering komt tot uiting in de omgang met elkaar, in het respect voor elkaars mening (ook als die afwijkt), in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die heerst op school.

Dagelijks brengen we onderwerpen ter spraken die het wereldbeeld van het kind vormen.
Belangrijke uitgangspunten die daarbij doorklinken zijn: mensen verdienen waardering en mensen zijn geboren om in vrijheid te leven. In de bovenbouw wordt onderwijs over de verschillende levensbeschouwingen gegeven.

Akties
Link bewaren | Stuur beheerder een bericht | Plaats in vuilnisbak
   
     

  Navigatie