DordrechtProvincie     Zuid-Holland  
Gemeente   Dordrecht  
  

Dordt Open Stad

 
 
Dordt Open Stad

Dordrecht

WebSite http://www.dordtopenstad.nl/ (1089x bekeken)

De krijgsverrichtingen in Dordt, van 10 tot 14 mei 1940, zijn één van de belangrijkste geweest in de strijd om ons land.
Zij geven ons tevens een beeld van handelen en denken van ons Nederlanders in een oorlogstoestand die totaal vreemd was. Ondanks de dreiging van naderend gevaar bleven wij halsstarrig volharden in onwetendheid. Het was onze aard niet grote offers te brengen voor een landsverdediging. Al in de jaren '38 en '39 hebben deskundigen de regering herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van een goede en doeltreffende bewapening. Dit was broodnodig gezien de verontrustende ontwikkelingen in het opkomende Hitler-Duitsland. De raadgevingen werden weggezwaaid onder het mom van ''bezuiniging''. Bij enkele grote en vitale bedrijven is men toen overgegaan tot het stichten van een fonds om uit die middelen te kunnen voorzien in de aanschaf van modern luchtafweergeschut. Zelfs individuele giften van gegoede burgers kwamen binnen voor de aanschaf van de noodzakelijke wapens. Wij kregen luchtafweergeschut van licht kaliber en hebben er tijdens de Duitse aanval geducht gebruik van gemaakt.
Vanwege onze gebrekkige inzichten waren wij dus niet op een dreigende oorlog voorbereid. De verdedigingswerken waren nog lang niet klaar en waar dat wel het geval was waren deze zeer onvoldoende en vaak ondeskundig aangelegd. De enige gunstige uitzondering hierop was het fort Kornwerderzand aan de Afsluitdijk. Deze vesting heeft, zoals gebleken is, aan alle toenmalige eisen van een moderne oorlogvoering voldaan. Aan een mogelijke aanval van valschermtroepen werd nagenoeg geen aandacht besteed. De overvallen op de vliegvelden in Noorwegen, kort tevoren, hadden blijkbaar niet voldoende indruk op ons gemaakt.

Akties
Link bewaren | Stuur beheerder een bericht | Plaats in vuilnisbak
   
     

  Navigatie