DordrechtProvincie     Zuid-Holland  
Gemeente   Dordrecht  
  

Bestemmingsplan Belthure Park

 
 
Bestemmingsplan Belthure Park

Dubbeldam

WebSite http://cms.dordrecht.nl/dordt?waxtrapp=qbvcoDsHaKn (3095x bekeken)

Een golfbaan, in combinatie met wonen, groen en recreatieve wandel- en fietsroutes: zo ziet het plan voor Belthure Park Dordrecht (voorheen Golf en Wonen) eruit voor het gebied ten zuidoosten van Dordrecht, gelegen tussen de wijken Sterrenburg en Dubbeldam.

Het voorstel gaat uit een 18-holes golfbaan met wedstrijdstatus, gecombineerd met circa 220 luxe woningen. De woningen variëren van vrijstaande tot halfvrijstaande villa’s en luxe appartementen. De appartementen zijn ondergebracht in twee “landgoederen”. De villa’s en appartementen zijn vooral te vinden in het noordelijk en westelijk deel van het plangebied. Naar het oosten toe, richting de polder, krijgt het gebied een steeds opener karakter en neemt de bebouwing sterk af.

Het Belthure Park Dordrecht ligt centraal in de regio en vormt een versterking van de Dordwijkzone, de groene gordel tussen de bebouwde stad en het buitengebied op het Eiland van Dordrecht. Verder moet het gebied voor iedereen toegankelijk zijn. Het voorstel voor Belthure Park Dordrecht is afkomstig van projectontwikkelaar Wilgendael BV uit Den Haag.

Nieuwe naam
Nu het plan voor Golf en Wonen steeds vastere vormen aanneemt, heeft de projectontwikkelaar gekozen voor een nieuwe naam: Belthure Park Dordrecht. Belthure verwijst naar 'De Thure', een riviertje dat de Merwede met de Oude Maas verbond voor de St. Elizabethsvloed van 1421. Belthure kan ook vertaald worden als bel turen, mooi turen wat zeker van toepassing is op de toekomstige invulling van het gebied.

In het gebied komen verschillende recreatieve voorzieningen, zoals fiets- en wandelpaden, een ligweide, vissteigers en een horecavoorziening bij de golfbaan. Aan de westkant van het plangebied, grenzend aan de sportterreinen aan de Schenkeldijk, komt een bosgebied van 12 hectare. Het bos krijgt een recreatieve functie en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Akties
Link bewaren | Stuur beheerder een bericht | Plaats in vuilnisbak
   
     

  Navigatie