DordrechtProvincie     Zuid-Holland  
Gemeente   Dordrecht  
  

BETER VOOR DORDT

 
 
BETER VOOR DORDT

Dordrecht

WebSite http://www.betervoordordt.nl/ (2620x bekeken)
Email info@betervoordordt.nl

BETER VOOR DORDT streeft op belangrijke onderdelen naar een ander beleid in onze gemeente. Dat heeft vooral betrekking op zaken als: communicatie & de rol van de bewoners, sociaal beleid, leefbaarheid, woningbouw & ruimtelijke ordening, jongerenbeleid, verkeer & vervoer, cultuur en integratie.
Dordrecht is nog steeds een groene stad met een rijke culturele historie en deze kernkwaliteiten moeten we koesteren en waar mogelijk versterken.
In de afgelopen periode is er het nodige misgegaan o.a. met de uitvoering van de verkeersplannen, de pollers in de binnenstad, de funderings-
problemen, de miscommunicatie rond de Statenschool en het gedoe rond een nieuw theater. Er is onvoldoende aandacht voor het betrekken van belanghebbenden en omwonenden. BVD wil de communicatie met de burgers in de stad herstellen en iedereen ook echt een stem geven.
Op dit moment zien wij erg veel aandacht uitgaan naar grote, prestigieuze projecten zoals het Leerpark, Het Gezondheidspark en het Hofkwartier en schiet de aandacht voor het gewone onderhoud van de woonomgeving, het veiligheidsbeleid en de basisvoorzieningen in de stad tekort. Ook daarin moeten de zaken meer in balans worden gebracht.

Akties
Link bewaren | Stuur beheerder een bericht | Plaats in vuilnisbak
   
     

  Navigatie