DordrechtProvincie     Zuid-Holland  
Gemeente   Dordrecht  
  

Remonstrantse gemeente

 
 
Remonstrantse gemeente
Cornelis de Wittstraat 28
3311 GD Dordrecht
Plattegrond

Tel. 078 613 88 35
WebSite http://www.remonstranten.org/dordrecht/index.html (783x bekeken)
Email info@remonstranten-dordt.org

Remonstranten, waar staan zij voor?
De Dordtse Remonstrantse gemeente is opgericht in 1897. Ze is een van de 47 gemeenten die samen de Remonstrantse Broederschap vormen. Dordrecht en remonstranten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De geschiedenis van de remonstranten nam namelijk een aanvang in 1619 toen de Synode van Dordrecht na de hoog opgelaaide godsdienststrijd tussen “de preciesen” (aanhangers van Gomarus) en “de rekkelijken” (aanhangers van Arminius) het verstrekkende besluit nam 200 remonstrants gezinde predikanten af te zetten en te verbannen.
De in 1619 opgerichte Remonstrantse Broederschap is een vrijzinnig, ondogmatisch kerkgenootschap. Zij beschouwt het geloof als een persoonlijke aangelegenheid, waarbij het gaat om de vrije keus van het eigen geweten.
Het geloof kan niet worden opgelegd of opgedrongen en is voortdurend in beweging. De waarheid over God gaat het menselijke kennen te boven.
Leden en vrienden van de Remonstrantse Broederschap trachten hun geloof op deze manier, in ''vrijheid en verdraagzaamheid'' gestalte te geven. Hierbij geldt de bijbel als kompas.

Akties
Link bewaren | Stuur beheerder een bericht | Plaats in vuilnisbak
   
     

  Navigatie