DordrechtProvincie     Zuid-Holland  
Gemeente   Dordrecht  
  

De Muntstad Dordrecht

 
 
De Muntstad Dordrecht
Voorstraat
Dordrecht

WebSite http://www.duiten.nl/holland.htm (796x bekeken)

Dordrecht was sinds de 13e eeuw de belangrijkste muntplaats van het gewest Holland. In 897 wordt in een geschrift de stad Dortsmonde genoemd. Mogelijk wordt hier Dordrecht mee bedoeld. In de 11e eeuw genoemd als Thuredrech en in 1064 genoemd in een schenkingsakte van de Duitse keizer Hendrik aan bisschop Willem van Utrecht. Dordrecht verkreeg stadsrechten in 1220 van graaf Willem I van Holland.

Door haar gunstige ligging aan Merwede, Oude Maas, Noord en Dordtse Kil was het in de middeleeuwen een belangrijke havenstad. Mede hierdoor kon de stad uitgroeien tot een welvarende markt en handelsstad, ook omdat zij reeds in de middeleeuwen markt en stapelrechten had gekregen van de Hollandse grafen. Deze rechten hebben vaak conflicten opgeleverd met omringende steden en dorpen. Dordrecht ging namelijk nog wel eens te ver in het uitvoeren en controleren van deze rechten. Het was geen zeldzaamheid dat handelaren of boeren die het stapelrecht probeerden te ontduiken werden mishandeld door de Dordtse controleurs. De Hollandse munt te Dordrecht is officieel als grafelijke munt ingesteld in 1367/68 door Albrecht van Beieren. Deze nam sinds 1359 de regering waar onder de titel van ruwaard (regent) voor zijn broer Willem V bijgenaamd ''de dolle hertog''. Willem V was in 1354 zijn moeder in Holland en Zeeland opgevolgd maar kort daarna openbaarden zich bij hem tekenen van krankzinnigheid. Toen hij in 1359 één van zijn edelen, de heer van Wateringen, ''zomaar'' had vermoord werd hij opgesloten waarna hij in 1389 overleed. Zijn broer Albrecht volgde hem toen definitief op als graaf van Holland (1389-1404).

Akties
Link bewaren | Stuur beheerder een bericht | Plaats in vuilnisbak
   
     

  Navigatie