DordrechtProvincie     Zuid-Holland  
Gemeente   Dordrecht  
  

Beatrixschool

 
 
Beatrixschool
Van Schendelstraat 24
3319 RN Dordrecht
Plattegrond

Tel. 078-616.13.58
Fax. 078-621.44.47
WebSite http://www.beatrixschool.nl/ (2270x bekeken)
Email directie@beatrixschool.nl

Er wordt op school gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat de kinderen naar leeftijd in groepen zijn ingedeeld. In de kleutergroepen ligt het accent op het spelenderwijs leren. In iedere groep wordt gedifferentieerd gewerkt volgens het didactische principe van Basisstof-Herhaling en Verrijking. Alle kinderen krijgen dezelfde basisstof aangeboden. Herhaling volgt als de basisstof onvoldoende wordt beheerst. In het andere geval wordt verrijkingsstof aangeboden. De vakken taal, schrijven, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn de basisvaardigheden die nodig zijn voor elke andere ontwikkeling.

Er wordt kindgericht gewerkt, dat wil zeggen dat in het leerproces nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van het kind. Natuurlijk worden er eisen gesteld, maar deze moeten altijd passen bij het kind. De zorg voor jonge kinderen krijgt extra aandacht door de groepen zo klein mogelijk te maken. De laatste jaren is het groepsgemiddelde gedaald.De school kiest voor de inzet van op HBO-niveau geschoolde groepsleerkrachten. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het schoolplan, dat op school ter inzage ligt.

Omdat de Beatrixschool een christelijke school is, beginnen en eindigen we de dag met gebed. Ook vertellen we de verhalen uit de bijbel en naar aanleiding daarvan vinden regelmatig klassengesprekken plaats. Het leren zingen van bijbelse liederen is uiteraard ook een onderdeel van het programma, dat met veel plezier door de kinderen wordt gedaan. Verder vinden wij het vieren van de christelijke feesten belangrijk.

Akties
Link bewaren | Stuur beheerder een bericht | Plaats in vuilnisbak
   
     

  Navigatie